Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T)

Kaatuileeko ja kompuroiko lapsi usein? Miksi pyöräilemään oppiminen on vaikeampaa kuin muilla? Ovatko ruokailu- sekä pukeutumistilanteet haasteellisia?

Motorisen oppimisen vaikeuksia esiintyy noin 5−6 % ikäluokasta eli jokaisessa luokassa on keskimäärin 1−2 oppilasta, joilla havaitaan motorisen oppimisen vaikeuksia. Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T) on tarkoitettu opettajille työkaluksi 6−9 -vuotiaiden lasten motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen. Lomake ei ole diagnosointiväline.

Lomakkeen käyttö on maksutonta eikä se vaadi rekisteröitymistä. Tutustu tästä lomakkeen taustatietoihin. Tutustu tästä lomakkeen käsikirjaan. Esikatsele lomaketta.

TÄYTÄ LOMAKE PAINAMALLA ”LÄHETÄ/JATKA” -PAINIKETTA