Ilmoittautumisprosessi
Vaihe 2. Yleiset käyttöehdot

EKAPELIPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Niilo Mäki Säätiö (Palvelun tarjoaja) tarjoaa Ekapelipalvelun käyttöönne. Ekapelipalvelu (Palvelu) mahdollistaa puhutun ja kirjoitetun kielen yhteyksien harjoittelun lukutaidon perusteiden oppimiseksi. Palvelussa tarjotaan myös keinoja laskutaidon perusteiden harjoitteluun. Tarjolla olevat oppimisympäristöt ovat pelimuodossa, joten Palvelua hyödyntäviä oppijoita kutsutaan Pelaajiksi. Palvelua laajennetaan kattamaan myös taitojen arviointiin.

Käyttöehdoissa Palvelulla tarkoitetaan siis kokonaisuutta, joka koostuu Ekapelin eri versioista, pelaajien etenemistä kuvaavasta palautepalvelusta, pelaajan taitotason arviointiin liittyvistä arviointimenetelmistä, käyttäjätuesta sekä muista Ekapelin käyttöön ja käyttämiseen liittyvistä toiminnoista ja menetelmistä.

Pelitiedoilla tarkoitetaan pelin pelaamisesta tietoverkon välityksellä tallentuvia pelitapahtumia kuvaavia tietoja, joiden perusteella peli mukauttaa etenemistään. Pelitietoja käytetään lisäksi tutkimusaineistona sekä palautteen ja tuen tarjoamisessa Pelaajalle ja pelaamisen ohjaajalle (Käyttäjä).

Palvelun käyttämisen ehdot

  1. Hyväksyn, että ohjauksessani olevien Pelaajien Pelitiedot tallentuvat Palvelun tarjoajan rekisteriin. Rekisteriseloste on luettavissa tästä linkistä. Pelitietoja voidaan käyttää pelin mukauttamisessa, peliin liittyvissä tutkimuksissa, palautteen antamisessa sekä Palvelun kehittämisessä. Pelitietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

  2. Ohjauksessani olevat Pelaajat ovat vähintään 6-vuotiaita.

  3. Hyväksyn yhteystietojeni tallentamisen Palvelun henkilörekisteriin, jota koskeva rekisteriseloste on luettavissa tästä linkistä. Yhteystietoja voidaan käyttää henkilökohtaisen tuen tarjoamisessa, tutkimuksiin liittyvissä yhteydenotoissa sekä Palvelun hallintaan liittyvissä toimissa. Yhteystiedot poistuvat rekisteristä käyttäjän irtisanoutuessa Palvelusta.

  4. Suostun vastaanottamaan Palvelua koskevia kyselyitä ja viestejä sähköpostitse tai postitse.

  5. En käytä Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin.

  6. En luovuta henkilökohtaista käyttäjätunnustani ja salasanaa kenenkään muun käyttöön.

  7. Palvelua kehitetään jatkuvasti. Tämän vuoksi Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua ja myös näitä käyttöehtoja kehitystä vastaavalla tavalla.

  8. Palvelu perustuu kansainvälisesti arvostetun tutkimuksen tuloksiin ja Palvelun vaikuttavuudesta tehtyihin selvityksiin. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan voi taata Palvelun yksittäistapauksellista tuloksellisuutta.

Ilmaista Palvelua tarjotaan lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa, lukuun ottamatta henkilökohtaista käyttötukea. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa, eikä vastaa vahingoista, jotka koskevat Palvelun saatavuutta, käytettävyyttä, toimivuutta (esim. tietoliikenneyhteyksiä, yhteensopivuutta Palvelun käyttäjien ja pelaajien laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa) taikka virheettömyyttä. Käyttäjä noudattaa Palvelun käytössä ao. maan lakeja, hyviä tapoja ja mahdollisia lupakäytäntöjä (esimerkiksi hankkimalla asiaan kuuluvat tutkimuseettiset luvat). Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan.

Jos Käyttäjä, Palvelun tarjoajan harkinnan mukaan, rikkoo näitä käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus keskeyttää Palvelu välittömästi ilman eri ilmoitusta.

Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeus ja tavaramerkki, kuuluvat Palvelun tarjoajalle ja sen sopijapuolille. Oikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla laeilla. Näillä käyttöehdoilla ei, lukuun ottamatta niissä määriteltyä käyttötarkoitusta, luovuteta minkäänlaista oikeutta kopioida, käyttää, välittää, jaella, levittää, muuttaa tai edelleen luovuttaa Ekapelipalvelua tai sen osaa.

Palvelun yhteyteen sisällytettävistä mainoksista, linkeistä tai vastaavista päättää Palvelun tarjoaja. Palvelun käyttö mainonnassa tai markkinoinnissa edellyttää Palvelun tarjoajan etukäteistä kirjallista (esim. sähköpostitse) suostumusta. Tiedustelut pyydetään lähettämään osoitteeseen: ekapeli@nmi.fi .

Osapuolet vastaavat toisilleen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Palvelun tarjoaja ei vastaa käyttäjälle tai muulle osapuolelle Palvelun käytössä tai sen yhteydessä aiheutuneesta muusta välittömästä, välillisestä, suorasta taikka epäsuorasta vahingosta.

Lukekaa yllä olevat käyttöehdot huolellisesti. Hyväksymällä ehdot saatte käyttöoikeuden Palveluun. Palvelun käyttöoikeus voidaan peruuttaa, mikäli käyttäjä ei noudata näitä ehtoja tai muutoin väärinkäyttää Palvelua tai Palvelusta saatavia tietoja.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat ehdot ja hyväksyn ne