HAKEMUS - Lukitietoa ja -taitoa verkosta koulutukseen

Koulutukseen valitaan ilmoittautumsjärjestyksessä 20 luokanopettajaa, jotka toimivat syksyllä 2009 perusopetuksen 1 luokalla. Osallistujilla tulee olla työkokemusta oppilaista, joilla on lukemisen ja/tai kirjoittamisen pulmia koulussa. Lisäksi koulutukseen pääsyn edellytyksenä tietotekniikan perustietojen hallinta sekä mahdollisuus osallistua ohjelman mukaisesti KOKO koulutukseen.LUE KURSSITIEDOTE (alla linkki) JA TÄMÄ HAKEMUS LÄPI HUOLELLISESTI ENNEN KUIN TÄYTÄT HAKEMUKSEN.
Mikäli et kuulu edellämainitun koulutuksen kohderyhmään, mutta olet kiinnostunut vastaavista tulevista koulutuksista voit ilmoittaa kiinostuksesi ja yhteystietosi
Täällä

Hakuaika on.5.6.2009 asti.


Päivitetty 18.5.2009/AP

Etunimi *

Sukunimi: *

Lähiosoite: *

Syntymävuosi: *

(Kirjoita muodossa 19XX)
Postinumero: *

Postitoimipaikka: *

Sähköpostiosoite: *

Puhelinnumero: *

Ammatti: *

Työpaikka: *

(Esim. koulun nimi)
Koulutustausta: *

1. Mikä on pääasiallisin syy tälle kurssille hakeutumiseen? *

2. Millä luokka-asteella työskentelet pääasiallisesti? *
3. Kuinka monen vuoden kokemus sinulla on oppilaista, joilla on lukipulmia? *
4. Arvioi asiantuntemustasi lukemisen vaikeuksissa? *
5. Kuinka monelle lukemisen vaikeuksia käsittelevälle kurssille olet osallistunut viimeisen 5 vuoden aikana? *
(Arvioi opintojen laajuutta työpäivinä)

6. Työskentelen 1 luokkien oppilaiden kanssa päivittäin lukuvuonna 2009-2010? *
7. On todennäkoistä että kohtaan työssäni ensi lukuvuonna oppilaita, joilla on lukemisen ja/tai kirjoittamisen pulmia / oppimisen hitautta? *
8. Millaisia menetelmiä käytät lukivaikeuksisten oppilaiden tukemiseen?
Arvioi asteikolla 1=joskus, 2=yleensä, 3=usein
1 2 3
Tukiopetusta
Lisätehtäviä tai harjoitteita
Erityisopetuksellista tukea
Tehtävien eriyttämistä
Erityisiä lukipulmiin suunnattuja harjoitteita
Tietokoneella tehtävät harjoitteet (esim. Leksia, Ekapeli, Neure, Lukiluukas tms.)

9. Minulla on käytössäni tietokone, jossa on nopeahko Internet -yhteys (laajakaistayhteys).
(512kbps - 1Mbps)
10. Olen käyttänyt seuraavia Internet -pohjaisia työvälineitä?
11. Olen asentanut ohjelmia tietokoneelleni (esim. netistä)
12. Osan itse/ tiedän lähiympäristöstäni henkilön, jonka puoleen voin tarvittaessa kääntyä mikäli tietokoneen, ohjelmistojen tai Internetin käytön kanssa ilmenee pulmia.

13. Olen varmistanut työnantajaltani, että minun on mahdollista osallistua koulutukseen ohjelman mukaisesti koko koulutuksen ajan (2 seminaaria, 5 luentoa ja 5 verkkotapaamista ajalla syksy 2009-kevät 2010).
14. Minulle sopiva osallistumisryhmä on?
15. Minulle sopivat Skype -pienryhmätyöajat ovat:
Ilmoita mahdollisimman monta sopivaa aikaa!
16. Onko työpaikallasi henkilöitä jotka haluaisivat osallistua luentojäsenenä koulutukseen?
17. Nimeä luentojäsenet (1-2) ja kerro heidän työnkuvansa ensi lukuvuonna!
Esimerkiksi Pirjo Paju, I luokan opettaja; Saija Saju, 1-3 luokkien erityisopettaja.