Lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arvioinnin kehittäminen

Vastaamalla tähän kyselyyn ilmoitan halukkuuteni osallistua syksyllä 2020 toteutettavaan pilottitutkimukseen, jossa kokeillaan lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointitehtäviä. Pilottitutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa näiden arviointimenetelmien, ohjeistusten ja tehtävien esittämiseen varattujen aikojen toimivuudesta sekä kuormittavuudesta. Pilottitutkimuksen tulosten ja palautteen perusteella menetelmiä kehitetään, jotta keväällä 2021 näihin välineisiin voidaan kerätä kattavat normit. Samalla kerätään tietoa etäyhteyksien välityksellä toteutettavan arvioinnin toimivuudesta sekä arvioitavien taitojen yhteyksistä muihin oppimiseen vaikuttaviin taitoihin kuten laskusujuvuuteen ja tarkkaavuuteen. Ilmoittautumalla osallistujaksi toteutan tutkimusryhmän ohjauksessa edellä mainittujen taitojen arvioimiseen ja annan palautetta, joka auttaa kehittämään arviointiprosessia eteenpäin. Ennen pilottitutkimuksen alkua ja sen aikana osallistujille järjestetään verkkokoulutuksia ja -konsultaatiota, jossa perehdytään tutkimuksen toteuttamiseen, käytettäviin menetelmiin ja tutkimuksen aihepiiriin.

Suostumukset ja luvat

Olen lukenut tutkimuksen kuvauksen hankkeen internet-sivuilta (nmi.fi/lukino/). Olen tietoinen tutkimuksen edellytyksistä ja oikeuksistani tutkimukseen osallistuessani. *
Olen halukas osallistumaan tutkimukseen. Minuun saa ottaa yhteyttä tutkimukseen liittyen. *
Varmistan kouluni rehtorilta luvan osallistumiseen. Jos osallistumiseen tarvitaan kunnan tai kaupungin lupa, informoin tutkimusryhmää siitä. Tutkimusryhmä hakee tarvittaessa tutkimusluvan kunnalta tai kaupungilta. Pilottitutkimukseen osallistuvilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan pyydetään suostumusta erikseen. *

Tutkimukseen haetaan ensisijaisesti työpareja (luokanopettaja – erityisopettaja), jotta tutkimuksen aiheuttama kuormitus yhtä opettajaa kohden vähenee.

Minulla on mahdollisuus työparityöskentelyyn eli voin tehdä kollegani kanssa yhteistyötä arvioinnin toteuttamisessa. Ilmoitan myös kollegani tiedot tällä lomakkeella.
Minulla on mahdollisuus toteuttaa ryhmä- ja yksilöarviointi yksin (1 oppitunti ryhmäarviointiin ja 1 oppitunti/lapsi yksilöarviointiin sekä perehdytykseen ja konsultaatioon, pisteyttämiseen ja palautteeseen menevä aika, n. 2-4h)

Yhteystiedot

Koulu

Paikkakunta *

Etunimi *

Sukunimi *

Sähköposti *

Puhelinnumero

Työparin etunimi

Työparin sukunimi

Työparin sähköposti (lisää, jos haluat, että tutkimusta koskevat tiedotteet lähetetään myös suoraan hänelle)

Ammatti

Olen
Jos vastasit "muu", niin mikä?

Työparini on
Jos vastasit "muu", niin mikä?

Luokka, oppilasmäärä ja tekniset resurssit

Luokka, joka osallistuu pilottitutkimukseen *
Jos vastasit "muu", niin mikä?

Oppilasmäärä, jonka pystytte ottamaan mukaan pilottitutkimuksen ryhmäarviointiin?

Kuinka monelle lapselle pystytte tekemään yksilöarvioinnin?
Noin 1 oppitunti/lapsi, jotka tutkimusryhmä valitsee satunnaisesti ryhmätutkimukseen osallistuneista.

Koulussamme/käytössäni on seuraavat tekniset resurssit (arvio riittää)
Kuinka monta pc-tietokonetta on käytössä?

Kuinka monta tablettitietokonetta on käytössä?

Kuinka monet kuulokkeet on käytössä?

Kuinka monet mikrofonikuulokkeet on käytössä?