SUOSTUMUS OSALLISTUA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEESEEN

Lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arvioinnin kehittäminen (LUKINO) -hanke

Saitte lapsenne päiväkodista tai esikoulusta viestin, jossa kerrottiin lyhyesti LUKINO-hankkeesta. Viestissä oli linkki tarkempiin tietoihin (https://www.nmi.fi/lukino/huoltajalle_varhaiskasvatus/) sekä tähän kyselyyn. Luettehan tiedot tutkimuksesta ennen tähän kyselyyn vastaamista, sillä tässä kerrotaan vain tiivistelmä hankkeen sisällöstä. Pyydämme teitä kertomaan lapsellenne tästä hankkeesta ja varmistamaan myös hänen suostumuksensa osallistua hankkeeseen.

Lomakkeeseen vastaaminen vie noin 10-20 minuuttia. Sen ensimmäisessä osassa annatte suostumuksenne osallistua tutkimukseen. Toisessa osassa kysytään tutkimuksen kannalta tärkeitä taustatietoja. Kyselyn tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään ainoastaan tutkimusryhmässä. Vastaattehan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon päästä viestin saamisesta.