FUNA kiinnostuneisuuden osoitus

FUNA - toiminnalisten laskutaitojen arviointi on laajan tutkijaryhmän parhaillaan kehittämä sähköinen arviointiväline 3.-9. -luokkien opettajille ja erityisopettajille. FUNA:n ensimmäinen osa - matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointi on valmis ja pilotoitu. Nyt aloitamme valtakunnallisten viiteaineistojen keräämisen. Viiteaineistojen kokoamiseksi tarvitsemme mahdollisimman laajan ja kattavan otoksen suomalaisia koululuokkia. Arvointi sisältää 7 lyhyttä testitehtävää ohjeineen ja harjoituksineen. Kokonaissuoritusaika on 20-30 minuuttia luokka-asteesta riippuen. Jokaisen oppilaan, joka on osallistunut arviointiimme, tulokset toimitetaan arvioinnista vastanneelle opettajalle. Oppilaiden henkilötietoja ei aineistonkeruussa kerätä.

Yhteystiedot

Täytä oheen yhteystietosi. Yhteystietojasi käytetään ainoastaan FUNA-arviointiin liittyviin yhteydenottoihin eikä niitä anneta kolmansille osapuolille. Aineistonkeruuprosessin päätyttyä yhteystietorekisteri hävitetään.
Etunimi *

Sukunimi *

Ammatti *
Merkitse päätyösi
Sähköpostiosoite *
Kirjoita tähän s-postiosoite, josta sinut varmimmin tavoittaa

Puhelinnumero *
Kirjoita puhelinnumero, josta sinut varmimmin tavoittaa työaikana

Koulun nimi *
Kirjota tähän koulusi nimi, joka voisi mahdollisesti osallistua FUNA-arviointiin

Postinumero *
Kirjoita tähän koulun postinumero

Paikkakunta *
Koulun paikkakunta

Koulutiedot

Kerro tässä, millainen määrä oppilaita voisi mahdollisesti koulustanne osallistua FUNA-arvioinnin tekemiseen.
Luokka-asteet *
Merkitse, miltä kaikilta luokka-asteilta voisi mahdollisesti luokkia osallistua arviointiin. Merkitse aina vähintään yksi luokka-asteista.
Oppilasmäärä koulussa
Merkitse oppilasmäärä koko koulussa (ei tarvitse olla tarkka arvo).

Arviointiin osallistuvien oppilaiden määrä
Arviosi siitä, kuinka monta oppilasta mahdollisesti voisi koulustanne osallistua FUNA-arviointiin.

Koulun kieli *
Merkitse tähän koulun pääopetuskieli